Sponsorer

 

Etablering af ”Klubhus 2020 – Klubhus for alle” er budgetteret med udgift på 9,75 mio. kr.

Finansiering sker ved tilskud fra fonde, sponsorater, salg af smykke, ”materialer”, ”arbejde” m.v. på 3,25 mio. kr.

Tønder Kommune forventes at bidrage med kommunal tilskud på 6,50 mio. kr.