Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Klubhus 2020 – Klubhus for alle

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i foreningen “Klubhus 2020 – Klubhus for alle”.

Tid:  Onsdag den 12. april 2023, kl. 16.30.

Sted:  BankParken Sparekassen Bredebro Lounge, Holmevej 1D, 6270 Tønder

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
  3. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Orientering af årets budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelses medlemmer
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af en revisor
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til Thorsten Simonsen på mail: thorsten.simonsen@fcsydvest.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt.

Klubhus 2020 – Klubhus for alle

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *