Månedlig Arkiver: marts 2021

Klubhus 2020 – “Nyt siden sidst”

Lidt nyt fra bestyrelsesmødet 10. marts 2021 Bestyrelsen drøftede størrelse af det fremtidige driftsbudget for foreningen og besluttede at kontakte Tønder kommunes foreningskonsulent omkring mulighederne for driftstilskud. Foreningen skal have et CVR-nr. med henblik på de kommende aktiviteter Bestyrelsen drøftede mulighederne for at finde personer til et udvalg, som kan forestå arrangementer med det formål […]