Klubhus 2020 – “Nyt siden sidst”

Lidt nyt fra bestyrelsesmødet 10. marts 2021

 • Bestyrelsen drøftede størrelse af det fremtidige driftsbudget for foreningen og besluttede at kontakte Tønder kommunes foreningskonsulent omkring mulighederne for driftstilskud.
 • Foreningen skal have et CVR-nr. med henblik på de kommende aktiviteter
 • Bestyrelsen drøftede mulighederne for at finde personer til et udvalg, som kan forestå arrangementer med det formål at samle penge ind til klubhuset.
 • Det blev diskuteret, om det var en ide at påbegynde en del af byggeriet, så det allerede forberedte ”hul” imellem de to afsnit i hovedtribunen på BankParken kunne lukkes. I første omgang vil man dog gå efter en total-løsning inden der igangsættes noget.
 • Aftalte møder/aktions og ansvar:
  • Møde med kommunens konsulent på Masterplanen, Niels Johannesen – Ansvarlig:  Henrik Hansen
  • Møde med Jyske Vestkysten, Uwe Nielsen – Ansvarlig:  Henrik Hansen
  • Møde med “Klubhus 2020 – Fondsgruppen” – Ansvarlig:  Henrik Hansen
  • Opfølgning på Crowd funding + Hjemmeside + Facebook – Ansvarlig:  Kasper Sørensen
  • Økonomi generelt – Ansvarlig:  Thorsten Simonsen
  • Personer til ”arrangement-udvalg” –  Ansvarlig:  Alle
  • Oprettelse af CVR-nummer – Ansvarlig:  Henrik Hansen
  • Næste møde:  13. april 2021, kl. 16 (hos VW Tønder)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *